Hi,欢迎来到济南远祥化工有限公司!
客服热线:1866-3797-083
新闻中心
公司动态

苯甲醇的理性物质?

 

物理性质

外观与性状:无色液体,有芳香味。

熔点(℃):-15.3

相对密度(水=1):1.04(25℃)

沸点(℃):205.7

相对蒸气密度(空气=1):3.72

相对密度(水=1):1.0419

分子式:C7H8O

分子量:108.13

饱和蒸气压(kPa):0.13(58℃)

闪点(℃):100

引燃温度(℃):436

溶解性:微溶于水,易溶于醇、醚、芳烃。

折光率:1.5396

CAS号:100-51-6

化学性质

经氧化或脱氢反应生成苯甲醛。加氢可生成甲苯、联苄或甲基环己烷、环己基甲醇。与羧酸进行酯化反应生成相应的酯。在氯化锌、三氟化硼、无水硼酸或磷酸及硫酸存在下,缩合成树脂状物。